samira

Tuesday, November 25, 2008

من و موهایم
باز هم از مدل موهام خسته شدم.با اینکه همه بهم می گن عاشق مدل موهاتیم اما من دلم می خواد هر چه سریعتر طی یک عملیات انتهاری موهام رو بازم کوتاهه کوناه کنم
نمی دونم چرا این همه در زمینه استایل موهام همیشه حساس بودم و یه جورایی هم ناشکر
من موهای لختی دارم و همیشه آرزوی موی فر داشتم
موهام خرمایی تیره بود و کلی با مامانم کلنجار رفتم تا تازه پارسال مجوز رنگ کردن رو گرفتم
الان موهام بلنده فره قهوه ای با مش خیلی خوش رنگ(همش هم کار مامان خودمه ها)و جدای از تعریف خیلی خوشگل و خوش فرمه
اما مطمینم که تا دو هفته دیگه موهام یه سانتیه مشکی میشه
دفعه ی بعد چه اتفاقی برای موهام خواهد افتاد خدا می دونه