samira

Wednesday, November 12, 2008

غذا نداشتیم
سرما خورم وحشتناک.انقدر فین و فین کردم و دماغم رو کشیدم بالا که خدا می دونه آخه این دستمال کاغذی ها جنسشون خیلی خوب نیست همه ی بینی منو زخم کردن.منم به جای اینکه دماغم رو بگیرم می کشمش بالا
از این سوال تکراری هم خسته شدم بس که پرسیدن ازم غذا نداشتین سرما خوردی؟
نه خانوم جان نه آقا جان ما فقیریم.بیچاره ایم از بی پولی سرما خوردیم
..........
عاشق این فروشگاه آدیداسیم که هر روز تو راه برگشت از شرکت از جلوش رد میشم.دروغ نگفتم اگه بگم هر روز یه سر می رم تو قروشگاه.یه جورایی فروشنده هاش فکر می کنم من خل تشریف دارم
..........
بعضی از مشترکینمون بد جوری اعصابم رو خورد می کنن طوریکه کل روز حال آدم رو بد می کنن