samira

Friday, May 15, 2009

تولد
امروز 25 سال من تموم شد.و من خوشحالم به خاطر شرایط و موقعیتی که در حال حاضر دارم
همیشه سعی و تلاشم این بوده که بهترینها رو برای خودم به وجود بیارم
مسلمن آدم به همیه ی اون ایده آلهاش نمی رسه اما همین که خودت رو بهش نزدیک ببینی خیلی خوبه
خدایا مرسی از تو که این روزهارو برای من رقم زدی