samira

Sunday, March 29, 2009

من بر این باورم که آدم در زندگی نباید با قرار گرفتن در موقعیتهای مشابه قبلی اشتباهات مشابه قبلی خودش رو تکرار بکنه
معمولن انسان با توجه به درک و شعوری که داره یاد می گیره که که هر وقت مشکلی مثل مشکلهای گذشته براش پیش اومد با استفاده از قوه فکر به نوعی عمل کنه که خودش و روحش رو از آزار رسوندن نجات بده
حالا این بین انسانها به چندین گروه تقسیم میشن
اونهایی که زود متوجه قضیه میشن و سعی می کنن نتیجه رو به نفع خودشون کنن
اونهایی که دیر متوجه میشن
و در نهایت اونهایی که هر بار که این قضیه براشون به وجود میاد مثل کسانیکه بار اولشونه با مشکل برخورد کردن می مونن و همون اشتباه رو انجام می دن
من یه دوست از اون حالت سوم دارم
و واقعا براش متاسف میشم که هر بار از یک سوراخ گزیده میشه و براس تجربه نمیشه
آخه عزیزم خواهشا یکم اون عقلت رو به کار بنداز که هر بار که این جوری شکست می خوری زندگی دورو بری هات رو مختل نکنی که بخوان تسکینت بدن
ناسلامتی بیست و هشت سالته